Gostovanje na Radio Kotor

BULAJIĆ: UPOTREBA PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI U PORASTU KOD MLAĐE POPULACIJE, KAO DRUŠTVO MORAMO UČINITI VIŠE

Jovan Bulajić iz Nevladine organizacije „Preporod“, koji vodi besplatno savjetovanje u cilju smanjenja zloupotrebe droga među mladima na teritoriji kotorske opštine, kazao je u emisiji „Medikament“ Radio Kotora da je aktuelan trend sve učestalije zloupotrebe psihoaktivnih supstanci među maloljetnicima čija je starosna granica iz godine u godinu smanjuje prema rezultatima istraživanja.

,,Koristim termin zloupotreba namjenski jer među tim supstancama ima i onih čija je upotreba legalna, a izazivaju zavisnost. Kada govorim o rezultatima istraživanja pozivam na ESPAD istraživanje, koje se sprovodi u saradnji između nezavisnih istraživačkih timova u više od četrdeset evropskih zemalja, i predstavlja najveći međunarodni istraživački projekat o adolescentnoj upotrebi psihoaktivnih supstanci u svetu. Istraživanje obuhvata šesnestogodišnjake i zabilježavaju rast stope zloupotrebe svih psiho-aktivnih supstanci koji su bili predmet istraživanja. Smatram da kao sistem ne dajemo potrebnu pažnju ovom problemu, a sam problem ni donosiocima odluka u Crnoj Gori, a ni u djelovanju ljudi iz međunarodnih organizacija u našoj zemlji, nikada nije bio “trendi” da bi bio popularizovan” – kaže Bulajić.

Kako navodi, postoji više definicija bolesti zavisnosti, a ističe da je najalarmantnija ona koja kaže da se radi o  bolesti koja, ukoliko se ne leči, ima očekivani smrtni ishod .

,,Kao društvo i sistem moramo dati jedan frontalni multidisciplinaran odgovor na ovu problematiku, koji treba visoko pozicionirati na listama svih prioriteta koje se tiču ​​našeg društva. Sama organizacija “Preporod” bavi se ovim problematikom već 17 godina. Otvorili smo prvu telefonsku liniju za pomoć zavisnicima i članovima njihovih porodica u Crnoj Gori, koja funkcioniše već 11 godina. Pružamo direktnu pomoć zavisnicima kroz više servisa podrške. Mi ne tretiramo supstancu već zavisnost kod ljudi. Do prije par godina postalo je mišljenje da oni koji uzimaju kokain ne mogu postati zavisnici, nažalost, sve je više ljudi koji nam traže pomoć zbog upotrebe kokaina i marihane. To je razlika od prije par godina kada su većina ljudi koji su nas pozivali bili zavisni od heroine. Marihuana se povezuje sa mlađom populacijom.

Neke od pretpostavki, koje su bile zabilježene prije desetak godina, da zavisnici potiču uglavnom iz disfunkcionalnih porodica boljeg materijalnog stanja, kako dodaje, više ne vaze.

,,Ono što je zabilježeno iz naše prakse je da zavisnici dolaze iz svih slojeva društva i svih tipova porodica. Naša organizacija prilagođava se trenutnom stanju i sve usluge podrške prilagođavamo potrebama zavisnika. Smatram da je motivaciono savjetovanje jedan od najvažnijih segmenata u tretmanu, jer ako osoba nije motivisana da prihvati tretman mala je i vjerovatno da će taj tretman imati pozitivan ishod” – objašnjava Bulajić.

Ističe da je saradnja sa Kancelarijom za prevenciju bolesti zavisnosti i zaštitu prava manjina Opštine Kotor u kontinuitetu na zavidnom nivou.

,,Već 15 godina sarađujemo sa kotorskom Kancelarijom za prevenciju bolesti zavisnosti. Saradnja je na izuzetnom nivou, kako formalno tako i neformalno i često smo u domenu zajedničkih poduhvata. Misija ove kancelarije je edukacija zdrave populacije, tako da me često pozivaju da gostujem u Kotoru, u svim obrazovnim ustanovama. Više nije neophodno da se realizuju zajednički projekti, već je prepoznata realna potreba da jednom sedmično dođem u Kotor i vodim besplatno savjetovalište” – kaže Bulajić.

On je istakao da svi oni koji imaju problem sa bilo kojom vrstom zavisnosti, mogu se javiti Kancelariji za prevenciju bolesti u zavisnosti od zaštite prava manjina ili na telefon “call” centra za pomoć i podršku 0800 81400.

Tekst: Tamara Vuković

Foto: Radio Kotor