Multidisciplinarni timovi nastavljaju misiju

Sastanak predstavnica/ka četiri multidisciplinarna tima za sprječavanje zloupotrebe droga i načelnice Odjeljenja za članstvo u međunarodnim tijelima u oblasti politika sprečavanja zloupotreba droga, gospođe Sandre Pestorić, sa saradnicama, održan je u Ministarstvu zdravlja.

Povod za održavanje sastanka je bio upoznavanje predstavnica Ministarstva zdravlja sa nastankom, radom, misijom i planovima za budućnost multidisciplinarnih timova iz opština Nikšić, Podgorica, Bar i Cetinje, te razmatranje mogućnosti za uticajem na cjelokupnu problematiku, sa aspekta Oporavka kao metodološkog okvira u tretmanu zavisnosti.

Takođe, dragocjeno je pomenuti da je sastanak iniciran od strane gospođe Sandre Pestorić, nakon maila koji je poslan od strane nekih od vodećih evropskih i svjetskih stručnjaka za polje oporavka. Gospođa Mulka Nišić, doktorandkinja na Derby univerzitetu u Velikoj Britaniji, gospođa Šarlot Kolman, nacionalna koordinatorka za polje sprječavanja zloupotrebe droga u Belgiji i gospodin Dejvid Best, prvi profesor oporavka u svijetu, nedavno su bili u prilici da razgovaraju sa predstavnicama/cima multidisciplinarnih timova na jednom treningu koji je organizovao Preporod. Međunarodni partneri su iskazali zadovoljstvo načinom na koji MDTovi u Crnoj Gori pokušavaju da poprave okolnosti, te je činjenica da se širi mreža ljudi koji podržavaju rad ovih timova.

Podsjetimo, osnivanje multidisciplinarnih timova za polje sprječavanje zloupotrebe droga u Crnoj Gori je inicirao NVO Preporod, kroz projekat Biram oporavak koji je uz podršku Svjetske federacije za borbu protiv droga WFAD realizovao skupa sa partnerima iz BiH i Srbije, organizacijama Proslavi oporavak i Izlazak.