O projektu

Biram Oporavak

Projekat Biram Oporavak je započeo 2015. godine kao odgovor na trenutnu situaciju na polju problematike zloupotrebe droga u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

Partnerske organizacije Proslavi Oporavak iz Sarajeva, Izlazak iz Beograda, te Preporod iz Nikšića su se odlučile na realizaciju ovog projekta, jer su uočile nedostatake u sistemima podrške i tretmana ne samo marginaliziranoj grupi ovisnika i oporavljenih ovisnika, nego i djeci i svih onih koji su pogođeni zloupotrebom droga u zajednici. 

Glavni cilj projekta je povećati mogućnost integracije u društvo za ranjive i marginalizirane grupe pogođene problemom ovisnosti/zavisnosti, te unaprijediti odgovore društva na potrebe ovih skupina.

Kako mi to radimo

Sve vodi ka oporavku

Pozivom na besplatnu telefonsku liniju možete:

 • direktno pristupiti savjetnicima za problematiku zloupotrebe droga
 • informisati se o procesu oporavka od ovisnosti
 • dobiti podršku i smjernice za ulazak u proces oporavka od ovisnosti
 • dobiti podršku i savjet na koji način da se ponašate prema bliskoj osobi koja konzumira droge
 • informisati se o štetnim efektima različitih droga
 • dobiti informacije o institucijama i nevladinim organizacijama koje se bave pitanjem ovisnosti u vašem gradu
 • dobiti više informacija o uslugama koje pružamo
 • zakazati razgovor u našem savjetovalištu za problematiku zloupotrebe droga

Garantiramo vam anonimnost pri svakom pozivu.

Savjetovanje je namijenjeno osobama koje imaju problem sa ovisnošću ili eksperimentišu sa konzumacijom droga, a žele da prestanu sa konzumacijom i naprave promjenu u svom životu. Individualno savjetovanje obuhvata:

 • individualno savjetovanje na sedmičnom nivou
 • izradu individualnog plana oporavka
 • uključivanje članova porodice i bliskih osoba u proces oporavka 
 • individualno savjetovanje i podrška u procesu reintegracije u društvo za osobe koje su se vratile sa liječenja/terapijske zajednice

Program rada sa klijentima i njihovim porodicama temelji se na principima multidimenzionalne porodične terapije i prilagođen je potrebama svakog pojedinog korisnika usluga. 

Ispravna motivacija i pravilan odabir institucije u kojem se započinje tretman su bitan faktor na samom početku procesa oporavka. Preko našeg savjetovališta možete:

 • pripremiti se za prvi razgovor sa institucijom/terapijskom zajednicom u koju idete
 • dobiti informaciju o programu te institucije
 • postaviti pravilna očekivanja od tretmana u koju ulazite
 • uključiti ostatak porodice u razumjevanje samog tretmana

Naše udruženje pruža podršku ovisnicima i njihovim porodicama tokom cijelog procesa oporavka, od prvog poziva pa sve do posttretmanskog procesa i resocijalizacije. 

Grupe podrške su sastavni dio procesa oporavka od ovisnosti, te su od velikog znacaja i koristi bez obzira na vrstu ovisnosti. One predstavljaju sigurno okruženje u kojem članovi dijele svoja lična iskustva bez straha od osude i pritiska okoline. Benefiti koji nastaju ucescem na grupama podrške:

 • upoznavanje osoba koje također žele život bez droge
 • saznanje o tome da niste sami
 • učenje novih vještina (npr. nošenje sa žudnjom, različitim emocijama)
 • podrška tokom emocionalno teških životnih razdoblja
 • stvaranje odgovornosti za svoje postupke

 Grupe podrške se održavaju u unaprijed određenom terminu. Trenutno su aktivne dvije grupe:

 • Grupa podrške za žene (majke, supruge, bliske osobe)
 • Grupa podrške za osobe u resocijalizaciji
 • Grupa podrške za osobe sa problemom ovisnosti.

Korisnici dnevnog centra su marginalizovane grupe koje (zlo)upotrebljavaju droge ili su ovisni o drogama, uključujući: mlade, žene, osobe u procesu resocijalizacije, posobe bez sigurnog/stalnog mjesta za život (beskućnici), osobe koje imaju dualnu dijagnozu i različite poteškoće sa mentalnim zdravljem uzokovane upotrebom droga.

Program Dnevnog centra ima sljedeće komponente:

 • Psihološko osnaživanje
 • Profesionalno osnaživanje
 • Radno okupaciona terapija (kreativni rad)
 • Radno okupaciona terapija (kreativni rad)

Naša savjetovališta

Besplatno i anonimno

Bosna i Hercegovina

0800 28 000

Crna Gora

0800 81 400

Srbija

0800 104 100

POTRAŽI POMOĆ!
Zakaži

Sastanak

UČINI PRVI KORAK KA OPORAVKU!
Potraži više informacija
NAŠI SAVJETNICI VAM STOJE NA RASPOLAGANJU

Korisne informacije

PROŠIRITE SVOJE ZNANJE O SVIJETU ZLOUPOTREBE DROGA

Zloupotreba Marihuane

Tinejdžeri i droge

Zloupotreba Amfetamina

Zloupotreba Heroina

Koncept oporavka

Da li sam ovisan?

Aktuelne vijesti

BUDITE U TOKU SA NAJNOVIJIM INFORMACIJAMA

Ključni detalji: Psihotični poremećaji su ozbiljna stanja mentalnog zdravlja. Oni proizvode ...

Kod ovisnosti, recidiv se javlja kada osoba nastavi s upotrebom droga ...

Uz individualnu terapiju i potpunu detoksikaciju, grupna terapija je jedan od ...

Naše aktivnosti

KREIRAMO SISTEME BRIGE ORIJENTIRANE KA OPORAVKU

Predstavnica Udruženja Proslavi Oporavak, kao jedini predstavnik Bosne i Hercegovine je ...

U zgradi Parlamenentarne skupštine 22.12.2023. godine udruženje „Proslavi oporavak“ je organizovalo ...

Šta poznati misle o oporavku?